Dark Side blog: Obecné

Week #2 – Malé detaily, lepek, dosahování výsledků

Asymptota (asymptotická přímka) křivky je taková přímka, jejíž vzdálenost od křivky se s rostoucí souřadnicí limitně zmenšuje. Asymptotický je vztah dvou veličin, které se k sobě limitně přibližují. Slovo vychází…

Číst více

Week #1 – krevní rozbor, výkon, strava

Abstrakce ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje…

Číst více