Paměť, tužka a umění poznámek

Workshopy

Jak vytěžit maximum ze zkušeností, zlepšit paměť a rozvinout uvažování.

Pokud jsem ve škole něco nesnášel, bylo to psaní zápisů. Přesněji řečeno ruční psaní zápisů. Zdálo se to archaické, zbytečné, komplikované. Zvášť v porovnání s laptopem a klávesnicí, která byla rychlá, elegantní a méně vyčerpávající.

Rukopis je jednou z důležitých školních dovedností, které jsem pchopil až zpětně, dlouho po ukončení školní docházky. Důležité věci, které se nás škola snaží naučit, ale často selhává protože:

  1. Vyučující není schopný dostatečně vysvětlit smysl a užitek dané dovednosti opravdu motivujícím způsobem. Důraz je často kladen na “jak” místo “proč”. Na specifické detaily místo celkového konceptu. V mysli pak často vzniká pochopitelný rozpor, vnitřní hlas oprávněně uvažující “k čemu mi to bude?”
  2. Byly jsme hloupé děti

Obě možnosti, alespoň v mém případě, mohly být správné. Trvalo roky a pár životních zkušeností, než jsem opravdu pochopil smysl a hodnotu věcí jako historie, hudební teorie, disciplína a psaní zápisů rukou.

Umění poznámek

“Dělat si zápisky” ve škole ze základu obsahovalo dva přístupy:

  • Pokus o zápis všeho, co vyučující řekl a napsal.
  • Zápis náhodných úseků výkladu

První metoda vydržela cca dvě minuty, než výklad nabral takový náskok, že již nebylo možné držet tempo. Nastal přirozený nástup druhé metody. Ta se hodila pouze na jednu věc – předstírání aktivity. Vcelku byly hodnoty mých zápisů nulové až záporné.

Samozřejmě, školní docházka se nedá srovnávat s něčím, co vás opravdu zajímá. Nicméně pokud si neosvojíte dobré techniky a návyky, i studium sebezajímavějšího oboru může být frustrující.

Možná to znáte: Přečtete si kapitolu v knize, a máte problém vzpomenout si, o čem vlastně byla. Nebo se účastníte semináře, odejdete s katalogem různých specifických cviků, ale vlastně nevíte, co s nimi. Máte pocit, že informace jsou ve vaší hlavě, ale když o nich máte diskutovat nebo je obhájit argumentací, narazíte na problém. Správný způsob uvažování o problému a přeneseně zapisování poznámek dokáže zásadně ovlivnit, jak informace přijmete a “uložíte”.

Jak na to?

Papír a tužka je první krok. Psaní rukou je vždy pomalejší než vaše myšlenky. To nutí mozek zpomalit, přemýšlet nad tím, co píšete. Tužka také zapojuje více vaše smysly a je motoricky mnohem náročnější (a náš mozek miluje motorické podněty). Ve výsledku si lépe pamatujete zapisovanou informaci, protože jste museli vynaložit více aktivity, aby jste ji zaznamenali. Toť výzkumem prokázaná fakta.

Níže nastíním metodu vedení poznámek, kterou již pár let používám a díky které jsem rapidně zlepšil svoji paměť a uvažovací schopnosti. Je použitelná prakticky na jakýkoliv formát vzdělávání. Knihy, videa, lekce i hodně prakticky zaměřené semináře (např. Fighting Monkey open workshop v Praze). Nejedná se o žádné dogma, spíše obecný postup. Sami přijdete na to, co vám vyhovuje nejvíc.

  1. Přečtěte si kapitolu (nebo odstavec u hardcore knih), shlédněte ucelený úsek lekce nebo prožijte blok semináře. Nedělejte si poznámky. Poslouchejte, vnímejte, snažte se zapojit všechny smysly. Investujte veškerou energii do přijetí informace. Nic vám neuteče. Ne, nemusíte si zapsat detailní procentuální rozložení váhy ve dřepu. Zkuste ho prožít na vlastní kůži.
  2. Během přestávky se hluboce zamyslete nad tím, co jste prožili/přečetli/vyslechli. Podívejte se na prezentované fakty z různých úhlů pohledu. Vytvořte si názory, klidně konfliktní, vyvažujte je proti sobě. Zkuste popsat fakta vlastními slovy, jako by jste je někomu prezentovali.
  3. Pak si udělejte zápisky. Buďte detailní, ale použijte vlastní slova, vlastní úvahy. Pokud nechápete určitou část výkladu, zapište ji tak, jak jste ji vyslechli. Pokládejte i otázky, povedou vaše další úvahy. Pokud máte čas, udělejte i kresby. Zvláště v případě pohybu jsou neocenitelnou pomůckou. Doporučuji naučit se základy figurální kresby, na youtube je spousta tutoriálů na dané téma. Už obyčejný “stick figure” stačí na celkem přesné zachycení různých pozic a nevyžaduje velký umělecký talent.
  4. Po nějaké době (pár hodin nebo den) se k poznámkám vraťte. Přidejte další relevantní body. Zpřesňujte a přepisujte. Porovnejte své názory v poznámkách s názorem a pochopením, jaké máte teď. Můžete i porovnat s názory ostatních účastníků (pokud je máte k dispozici). Diskuse s ostatními je dalším velice plodným způsobem jak třídit myšlenky a budovat si skutečné pochopení.

Celkově strávíte s látkou mnohem více času, než při obyčejném systému “vyslechni, zapiš”. Důkladné uvažování nad danými znalostmi vám umožní uložit si je do dlouhodobé paměti. Zvlášť jejich rekapitulace vlastními slovy, z vlastní perspektivy. Vytvoření této perspektivy totiž vyžaduje velkou investici ve formě času a energie. V dlouhodobém hledisku zlepšíte jak svoji paměť, tak schopnosti uvažování a artikulace myšlenek. Uvažování a artikulace “sám sobě” má přenos i do schopnosti vyjádřit se o problému v komunikaci s ostatními.

Samozřejmě, tato metoda jde použít s jakýmkoliv záznamovým médiem, ale s tužkou a papírem budete mít největší přínos. Celá zkušenost se stane více fyzickou, hmatatelnou. Zvlášť u knih, a dalších pasivních zdrojů informací to je často k nezaplacení.

OP