Tyranosaurus Rex

Áron Kasan

Árona baví pohyb. Už odmalička různě lezl po stromech a po všem, co se dalo. Vždycky měl blízko k pohybovým hrám, překonávání překážek a sebe samého. Zajímal se i o bojová umění, ale nikdy u nich nezůstal dlouho, protože se mu nelíbil neindividuální přístup trenérů.

V 15 letech díky kamarádovi objevil parkour a ten ho uchvátil natolik, že ho dělá dodnes. Neznamená to ale, že jediné čemu se věnuje je parkour, právě naopak. Zjistil, že pokud chce trénovat a dělat co ho baví, musí jít svému tělu naproti. Proto řeší techniku, stravu a stabilizaci.

Věnuje se silové přípravě, mobilitě a zpevnění (odolnosti) všech kloubů a stretchingu zkrácených (hypertonních) svalů. K jeho hlavním aktivitám vedle parkouru patří freerunning, lezení na stěně a bouldering, posilování s vlastní i přidanou váhou, stojkování, vzpírání a v neposlední řadě i tanec (street a breakdance). Věnuje se částečně i meditaci, psychologii, práci s dechem, relaxaci a podobně. Je studentem fyzioterapie na Sportovní fakultě Masarykovy univerzity a také absolvoval kurz na trenéra fitness v crossfit centru New Park zastřešovaný Norman’s Academy.

V tělocvičně ho můžete potkat každý pátek na lekcích stretchingu a také na hodinách akrobacie a parkouru.

Áron Kasan
Áron Kasan
Áron Kasan
Áron Kasan

My lektoři