Zrychlení

Zrychlení

Existuje mnoho mis koncepcí ohledně zrychlení a rozvoje rychlosti běhu. Ten nejčastější, který se objevuje ve sportovní přípravě je nepochopení rozvoje vytrvalosti a rozvoje rychlosti, kdy trenéři nutí sportovce stále běhat a spolu s navýšením kapacit doufají v rychlejší běh.

Další, o něco pokrokový, je zaměřený na zvyšování délky kroků v návaznosti na rychlost kroků při běhů. Tento koncept má své místo v přípravě orientované na zrychlení, avšak je nutné zmínit, že je dlouhodobě perspektivní jen za předpokladu přítomnosti silového tréninku, který souvisí s rozvíjení síly odrazu ze země pomocí schopnosti produkovat maximální sílu.

  1. Slabé svaly jsou pomalé svaly

Zatímco silné svaly se automaticky nerovnají, nebo neslibují zaručeně rychlost a zrychlení, tak naopak si můžeme být jistí, že slabé svaly budou zaručeně pomalé svaly. (Charlie Francis, 2005)

  1. Silový trénink orientovaný na zrychlení by neměl být zaměřen jen “double-leg exercises“, ale měl by obsahovat i “single-leg exercises“

Být schopen běžet rychle v přímce je klíčovou charakteristikou elitních fotbalistů, ale schopnost změnit směr bývá často kritická. Když sportovec zahájí změnu ve směru, většina jeho tělesné hmotnosti je celá na jedné noze a musí se tak vypořádat se silami a váhou, které vznikly během změny pohybu. Bez dostatečné síly v jedné noze bude sportovci trvat déle, aby stabilizoval své tělo a změnil směr.

Přijďte se 12. května dozvědět více o našem novém programu.