Obchodní podmínky

spolku Dark Side Movement, z.s., IČ 059 07 004, sídlem Rajecká č.ev. 993/43, Ráj, 734 01 Karviná, zapsaná v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu L, vložka 15807 (dále jako „Dark Side Movement“)

(dále jako „Obchodní podmínky“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II. ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE

III. TRÉNINKY

IV. ODMĚNA

V. PLATBY

VI. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VII. REFUNDACE

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ