Obchodní podmínky

spolku Dark Side Movement, z.s., IČ 059 07 004, sídlem Rajecká č.ev. 471, Ráj, 734 01 Karviná, zapsaná v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu L, vložka 15807 (dále jako „Dark Side Movement“)

(dále jako „Obchodní podmínky“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup služeb nabízených provozovatelem Dark Side Movement, kterým je spolek Dark Side Movement, z.s., IČ 059 07 004, sídlem Rajecká č.ev. 471, Ráj, 734 01 Karviná, zapsaná v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu L, vložka 15807 (dále jako „provozovatel“) a blíže vymezují a upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem a osobami, které mají zájem zúčastnit se některé z jeho skupinových lekcí (dále jako „klient“).
 2. Každý klient je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů, které jsou uvedeny na internetové adrese www.darksidemovement.cz.
 3. Aktuální nabídka služeb spolku, včetně cen za dané služby, je k dispozici v prostorech Provozovatele a na internetové adrese www.darksidemovement.cz.

II. NABÍDKA JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB

 1. Klient si může vybrat rezervaci z následujících:
  • 1.1 Cvičební program
   • 1.1.1 Strength divison – posilování s externí váhou. Rozděleno dle úrovně pokročilosti klientů.
   • 1.1.2 Athletic division – zvyšování síly a kondice. Rozděleno dle úrovně pokročilosti klientů.
   • 1.1.3 Kalistenika – posilování s vlastní vahou. Rozděleno dle úrovně pokročilosti klientů
   • 1.1.4 Movement – komplexní rozvoj pohybu. Otevřena vždy pouze jedna skupina
  • 1.2 Kurz On Ramp. Jedná se o třítýdenní kurz, který je určen zejména pro začátečníky.
  • 1.3 Kurz Po On Rampu. Tento kurz je určen pouze těm klientům, kteří u Provozovatele absolvovali kurz „On Ramp“.
  • 1.4 Osobní coaching – individuální trénink dle cílů klienta.
  • 1.5 Jednorázové akce – workshopy, soustředění, intenstive aj. (dále jako „skupinové lekce“, „lekce“)
 2. Aktuální nabídka veškerých lekcí je zveřejněna vždy v rozvrhu, dostupné na internetové adrese www.darksidemovement.cz/rozvrh (dále jen „Rezervace“).
 3. Během jednoho kalendářního roku se konají celkem tři semestry.
  • 3.1 Jarní semestr – semestr od ledna do dubna
  • 3.2 Letní semestr – semestr od května do srpna
  • 3.3 Podzimní semestr – semestr od září do prosince
 4. Před začátkem každého nového semestru je na internetových stránkách Provozovatele www.darksidemovement.cz zveřejněn časový rozpis jednotlivých lekcí. Osobní coaching se koná dle domluvy s klientem a zaměstnavatelem Provozovatele. Jednorázové akce se konají vždy jen 1x. Ostatní lekce se konají 2x – 3x týdně.
 5. Maximální kapacita jednotlivých lekcí je stanovena na celkový počet 8 klientů. Provozovatel si vyhrazuje právo tento počet navýšit, to však vždy nejvýše o celkem dvě osoby. Neplatí však pro osobní coaching, kde je počet osob stanoven na základě pokynu klienta.

III. MÍSTO DODÁNÍ SLUŽEB

 1. Místem dodání služeb je adresa Dark Side Movement, Böhmova 2047/11, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

IV. REZERVACE JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ

 1. Způsob provedení rezervace
  • 1.1 Rezervaci je možné učinit pouze přes webové rozhraní prostřednictvím registračního formuláře.
 2. Vytvoření rezervace
  • 2.1 Aby mohla být rezervace vytvořena, musí klient vyplnit v rezervačním formuláři své jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon a současně vybrat lekci, o kterou má zájem. Nezbytnou podmínkou je rovněž zvolení způsobu platby.
  • 2.2 Odesláním rezervačního formuláře klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů, a že se vším souhlasí. Odesláním rezervačního formuláře se rozumí vytvoření objednávky (dále jako „objednávka“).
  • 2.3 Objednávku odešle klient společnosti kliknutím na tlačítko „Rezervovat“.
  • 2.4 Před odesláním objednávky je klientovi umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do rezervačního formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání.
  • 2.5 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s dodávkou konkrétní služby podle výběru klienta.
  • 2.6 Objednávka je závazným návrhem smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení o přijetí“, které zasílá provozovatel automaticky na e-mail klienta, uvedený v rezervačním formuláři a zároveň je tento dokument uložen v databázi provozovatele.
 3. Platební podmínky
  • 3.1 Klientovi jsou dány na výběr celkem tři možnosti
   • 3.1.1 Platba prostřednictvím karty Multisport. V takovém případě je klient povinen před začátkem každé skupinové lekce příslušnému zaměstnavateli Provozovatele předložit kartu Multisport společně se svým občanským průkazem. V případě, kdy klient tuto povinnost nesplní, vyhrazuje si Provozovat právo klientovi neumožnit vstup na lekci.
   • 3.1.2 Platba celé částky předem.
   • 3.1.3 Platba online. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

    Platba kartou
    Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

    Platba bankovním převodem
    Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

    Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

    Kontakty
    ComGate Payments, a.s.
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    Tel: +420 228 224 267
  • 3.2 Po odeslání objednávky bude klient přesměrován na platební bránu v případě, kdy vybral platbu předem. Na tuto skutečnost bude klient před odesláním formuláře upozorněn
  • 3.3 V případě, kdy klient zvolí jako metodu platby kartu Multisport, je povinen před začátkem každá skupinové lekce příslušnému zaměstnavateli Provozovatele předložit tuto kartu společně s jeho občanským průkazem. V případě, kdy klient tuto povinnost nesplní, vyhrazuje si Provozovat právo klientovi neumožnit vstup na lekci.
  • 3.4 Provedením platby bude klientovi bezprostředně na uvedený e-mail zaslána faktura.
 4. Rezervace se považuje za závaznou okamžikem úspěšného provedení platby přes platební bránu, případně složením částky přímo u provozovatele.
 5. Po provedení platby bude klientovi zaslán email s organizačními informacemi ohledně začátku a průběhu semestru u lekce, na kterou si vytvořil rezervaci.
 6. Ceny služeb
  • 6.1 Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny provozovatelem, kdy je s nimi klient seznámen vždy před rezervací dané skupinové lekce.
 7. Storno podmínky
  • 7.1 Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace služeb učiněné mezi klientem a provozovatelem. Pro Osobní coaching a individuální trénink platí speciální úprava uvedená v čl. IV.7.9.
  • 7.2 Storno poplatek se počítá z celkové výše ceny za danou lekci.
  • 7.3 Storno poplatek představuje náhradu školu vzniklou provozovateli z důvodu pozdního zrušení rezervace
  • 7.4 Rezervaci je možné zrušit osobně v prostorách provozovatele, na telefonním čísle provozovatele, nebo prostřednictvím emailu provozovatele.
  • 7.5 Zrušení rezervace více jak 7 dní před začátkem semestru
   • 7.5.1 V případě zrušení rezervace lekce více jak 7 dní před začátkem semestru lze rezervaci zrušit bezplatně, tj. bez storno poplatku.
  • 7.6 Zrušení rezervace méně jak 7 dní před začátkem semestru
   • V případě zrušení rezervace lekce méně jak 7 dní před začátkem semestru včetně je účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové částky.
  • 7.7 Zrušení rezervace do 14 dní po začátku semestru
   • 7.7.1 V případě zrušení rezervace nejpozději 14. den po začátku semestru je účtován storno poplatek ve výši 80% z celkové částky.
   • 7.7.2 Toto ustanovení se nevztahuje na osobní coaching a jednorázové akce.
  • 7.8 Zrušení rezervace 15. den a později po začátku semestru
   • 7.8.1 V případě zrušení rezervace 15. den po začátku semestru a později je účtován storno poplatek ve výši 100% z celkové částky.
   • 7.8.2 Toto ustanovení se nevztahuje na osobní coaching a jednorázové akce.
 8. Vrácení peněz
  • V případě zrušení rezervace dle předchozího článku těchto obchodních podmínek budou peníze klientovi vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení
  • Peníze budou klientovi vráceny na účet, který klient uvedl provozovateli při zrušení rezervace.
 9. Náhrada lekce
  • 9.1 V případě, kdy se klient nebude moci zúčastnit lekce, na kterou si vytvořil rezervaci, má možnost si zmeškanou lekci nahradit lekcí jinou, nejvýše však třikrát v průběhu jednoho semestru.
 10. Osobní coaching
  • 10.1 ro osobní coaching jsou stanoveny speciální podmínky
  • 10.2 Aby mohla být rezervace osobního coachingu vytvořena, musí klient vyplnit v rezervačním formuláři své jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon.
  • 10.3 Provozovatele se s klientem spojí prostřednictvím emailu uvedeného v rezervaci.
  • 10.4 Termín konání se stanovuje na základě dohody provozovatele a klienta.
  • 10.5 Od začátku konání prvního osobního coachingu je vždy ke konci každého příslušného kalendářního měsíce klientovi vystavena ze strany provozovatele faktura za počet odchozených hodin.

V. PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Klient účastnící se skupinové lekce je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 3. Cennosti jako například peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky apod. je možno předat personálu provozovatele. Za cennosti jinak uložené nese plnou odpovědnost návštěvník skupinové lekce.
 4. V celém areálu provozovatele platí přísný zákaz kouření, konzumace omamných látek a jiných psychotropních látek.
 5. Klient musí dosáhnout věku minimálně 15 let. V případě nižšího věku je vstup takovéto osobě povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého.
 6. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní ve vlastnictví provozovatele nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 7. Během provozu skupinových lekcí je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování nabízených služeb, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a dezinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění atd.
 8. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou skupinových lekcí je klientům doporučeno konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotním omezením (onemocnění oběhové soustavy, pohybového aparátu, diabetes, atd.) by měli před návštěvou skupinových lekcí konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb poskytovatele nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoliv zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.
 9. Každý klient je povinen používat sportovní oděv a používat vlastní čistý ručník.
 10. Pro odkládání věcí, peněz a dalších cenností jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli poškozením nebo zneužitím šatní skříňky. Zamčené skříňky budou po skončení poslední sálové lekce otevřeny a vyklizeny. Takovéto věci budou klientovi vydány po uhrazení částky 100,- Kč, představující náhradu za výdaje spojené s otevřením šatní skříňky.
 11. V prostorách provozovatele platí přísný zákaz kouření, konzumace omamných látek apod. Do všech prostor provozovatele je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostory provozovatele opustily. Pokud tak neučiní mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující osobní údaje, získané při vyplnění rezervačního formuláře. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. K ochraně osobních údajů klienta jsou použity tyto podmínky o Ochraně osobních údajů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kontaktní údaje poskytovatele služeb: Böhmova 2047/11, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, e-mail: info@darksidemovement.cz, telefon: +420 732 618 943.