Ochrana osobních údajů

I. Definice pojmů

II. Správce osobních údajů

II. Účel a zákonnost zpracování osobních údajů

IV. Příjemce a zpracovatel osobních údajů

V. Doba zpracování osobních údajů

V. Doba zpracování osobních údajů

VII. Právo odvolat souhlas se zpracováním

VIII. Právo na výmaz osobních údajů

IX. Právo na omezení zpracování

X. Právo vznést námitku proti zpracování

XI. Právo na přenositelnost údajů

XII. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

XIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje